Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Him Lam
Quận/huyện Thành phố Điện Biên Phủ
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 835 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3474 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này