Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Huy
Giới tính Nam
Đơn vị ĐH Hải Phòng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 29 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 347 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này