Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Lê Văn Duẩn
Giới tính Nam
Website https://vanduan69.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tam Trà
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2008
Xác thực bởi Nguyễn Đường, Châu Ngọc Tuấn
Đã đưa lên 16490 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 101648 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 641 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 209522 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này