Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hua La
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 96 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2196 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 83167 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này