Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hợp Thành
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3443 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này