Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Thanh Bình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huynhthanhbinh1983
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bàn Tân Định
Quận/huyện Huyện Giồng Riềng
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Huỳnh Minh Toàn, Lý Bình Như
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10049 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14585 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này