Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Quach Nguyet Y
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Bùi Khắc Minh, Bùi Khắc Minh
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3191 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13780 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này