Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phan Thảo Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Thái
Quận/huyện Huyện Quảng Điền
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 255 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 206 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này