Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

29374.jpg";i:1;i:150;i:2;i:183;}}-photo
Họ và tên Lê Công Minh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/mlcminh
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quang Khải
Quận/huyện Quận 1
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Giới thiệu GV giỏi Quốc gia - Bằng khen của Thủ tướng
Xác thực bởi Văn Thpt, Dạy Văn
Đã đưa lên 40 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3697 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9263 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này