Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Mai Đình Ánh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huệ
Quận/huyện Huyện Đăk Mil
Tỉnh/thành Đắk Nông
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 575 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3388 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này