Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Bá Tạo
Giới tính Nam
Website https://thcsuminh2018.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS U Minh
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Giới thiệu GV trường THCS U Minh, Trần Văn THời, Cà Mau
Xác thực bởi Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1032 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7425 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này