Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Văn Chánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamvanchanh57
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Hoà Trị
Quận/huyện Huyện Phú Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Xác thực bởi Nguyên Văn Bình, Đặng Trần Trung Đông
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 828 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1083 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này