Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Duyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân An
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2012 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4045 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này