Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Rmah Kmlă
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Gia Lai
Quận/huyện Thành phố Pleiku
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2923 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 310 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này