Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Kiều Thanh Dần
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hạ Bằng
Quận/huyện Huyện Thạch Thất
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 86 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10942 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 45191 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này