Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

23240.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Đường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngduong57
Chức vụ Phó trưởng Phòng
Đơn vị TH Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu CSTĐ cấp tỉnh 1984 và 2006; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục 2007
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Phạm Viết Sĩ
Đã đưa lên 567 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 318 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 297 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 76836 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này