Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị Trường THCS Lương Văn Chánh
Tỉnh/thành Phú Yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1963 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3029 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này