Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Sa Văn Đợi
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/doi_hb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mường Chiềng
Quận/huyện Huyện Đà Bắc
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trần Văn Hậu, Trần Quang Hậu
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 743 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 56 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này