Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xuantuan2009
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quách Văn Phẩm
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Xuân Sang, Nguyễn Quốc Cường
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1295 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2404 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này