Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đào Văn Vinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vinhdv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Huyện M'Đrắk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Hải Đường, Đào Xuân Thành
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3763 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2664 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này