Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Lao động tiên tiến
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5219 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 482 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này