Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Minh Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đam Pao
Quận/huyện Huyện Lâm Hà
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hoàng Thị Huấn, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1920 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 627 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này