Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên PHÙNG DUY HIỆP
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Gành Dầu
Quận/huyện Huyện Phú Quốc
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 904 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 64 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này