Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chung
Giới tính Nữ
Đơn vị THTT Na Hang
Tỉnh/thành Tuyen Quang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 9981 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11200 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này