Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lại Thái Đàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 445 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 55 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này