Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

1371837.jpg";i:1;i:200;i:2;i:125;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đăk Tô
Quận/huyện Huyện Đắk Tô
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Đỗ Mạnh Hà, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 102 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này