Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Quỳnh Nhi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/quynhnhidl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dăk Nhoong
Quận/huyện Huyện Đắk Glei
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Đỗ Mạnh Hà, Hà Béo
Đã đưa lên 133 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 831 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9321 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này