Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

1369582.jpg";i:1;i:169;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Mạc Thiên An, Trần Thúy Hồng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này