Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Đinh Đức Thuận, Mạc Thiên An
Đã đưa lên 64 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 36 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4064 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này