Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên TSKH. Đỗ Văn Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Tr­uong THCS TTNC Bo& ĐcBV
Tỉnh/thành Hà Nọi
Giới thiệu CSTĐ cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 69 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 998 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32403 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này