Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh Long
Giới tính Nam
Website https://nguoiquantri.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bán công Trươờng Sơn
Quận/huyện Quận Gò Vấp
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Lê Thanh Long, Đinh Văn Long
Đã đưa lên 5411 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3128 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 235 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 807783 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này