Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thăng Long
Giới tính Nữ
Đơn vị trường thcs quế trung
Tỉnh/thành đà nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 579 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 409 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này