Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Mậu Bàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/maubang74
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Đăk Tô
Quận/huyện Huyện Đắk Tô
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trần Thị Quỳnh Nhi, Nguyễn Thanh Hải
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1407 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7891 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này