Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quách Văn Phẩm
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Lâm Quang Ái, Trần Thúy Hồng
Đã đưa lên 56 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1179 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25828 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này