Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên đỗ tâm
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs ho hai
Tỉnh/thành yen bai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 622 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3002 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này