Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Unit 13

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Võ Bích Ngọc
Người gửi: Châu Chánh Ngôn
Ngày gửi: 05h:31' 02-06-2016
Dung lượng: 934.7 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
I .Warm up :
Matching


always
usually
often
sometimes
never
1
2
3
4
5

đi thuyền buồm
1. (to) play basketball:
2. (to) go sailing:
II . Presentaion *Vocabulary :
Period 82:
chơi bóng rổ
Minh
Mai and Nam
II. Presentation:
+ Model sentences:
He often goes swimming in the summer.
They usually play badminton in the fall.
Form: S + Adv + Vs/es + in the + noun (season)
I. Vocabulary :
Period 80:
Use: Diển tả mình hoặc ai đó làm gì vào các mùa
III. Practice:
1.They/ usually/ summer
3. We / often / fall
2. He/sometimes/summer
4. She / always / spring
6. Ba / never / winter

They usually play volleyball in the summer.

5. I / often / winter
Period 80:
Ordering:
Nam / in / always / the / plays / tennis / fall.

in / we / jogging / go / the / sometimes / summer.

She / the / spring / often / goes / in / sailing.

They / go / in / the / camping / never / winter.

I / basketball / play / usually / the / fall / in.
Nam always plays tennis in the fall.
We sometimes go jogging in the summer.
She often goes sailing in the spring.
They never go camping in the winter.
I usually play basketball in the fall.
V . Home work :
- Do exerises in your notebooks
- Learnt by heart newwords and structure
- Practice the structure again
- Prepare unit 13 B 2
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓