Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 63. em, êm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngo Ngoc Anh
Người gửi: Ngô Ngọc Anh
Ngày gửi: 09h:37' 20-07-2014
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 118
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên :Ngơ Ng?c Anh
L?p : nam / 3
PGD MangThit
Trường TH Nhơn Phú A
Hát vui
Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán :
1 năm = ? tháng

Kiểm tra bài cũ
1 giờ = ? Phút
1 Phút = ? giây
Thứ ba , ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán :
Cộng số đo thời gian
SGK/131
Ta đặt tính rồi tính :
Ví dụ 1 : Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian ?
Vậy : 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút =
5 giờ 50 phút
Hà Nội
Vinh
Thanh Hóa
3 giờ 15 phút
2 giờ 35 phút
3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ?
... thời gian ?
3 giờ 15 phút
+
phút
0
5
giờ
5
Bước 1 : Đặt tính dọc, các số cùng loại đơn vị đo đặt thẳng cột nhau.
Bước 2 : Cộng từng loại đơn vị kể từ phải sang trái.
Ví dụ 2 : Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai đi hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?
Vậy : 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây =
( 83 giây =
= 46 phút
46 phút 23 giây
45 phút 83 giây
22 phút 58 giây
23 phút 25 giây
...?.. phút ..?.. giây
23 giây
1 phút 23 giây )
22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?
Bước 3: Khi có kết quả thì số đo có đơn vị thấp có thể đổi thành số đo có đơn vị cao hơn liền kề
3 giờ 15 phút
+
5 giờ 50 phút
D?t tính theo c?t d?c, các số cùng loại đơn vị đo đặt thẳng cột với nhau
-Khi có kết quả thì s? đo có đơn vị thấp có thể đổi thành số đo có đơn vị cao hơn liền kề nếu có ( D?a vào bảng ĐV đo thời gian)
- Cộng từng loại đơn vị đo kể từ phải sang trái
Thứ ba , ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán
Cộng số đo thời gian
Ghi nhớ
Thứ ba , ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán
Cộng số đo thời gian
Bảng con
Bài 1: Tính
3 giờ 5 phút
6 giờ 32 phút
9 giờ 37 phút
+
3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút
Thứ ba , ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán
Cộng số đo thời gian
Bài 1: Tính
12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút
12 giờ 18 phút
20 giờ 30 phút
+
8 giờ 12 phút
Dãy A
Dãy B
4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây
4 phút 13 giây
5 phút 15 giây
+
9 phút 28 giây
Nhóm đôi
7năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng
Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán
Cộng số đo thời gian
Bài 1: Tính
Nhóm 3 và Nhóm 4
Nhóm 1 và Nhóm 2
3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ
3 ngày 20 giờ
+
7 ngày 35 giờ =
= 8 ngày 11 giờ
4 ngày 15 giờ
8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây
8 phút 45 giây
14 phút 60 giây =
+
15 phút
6 phút 15 giây
Nhóm 5 và Nhóm 6
12 năm 15 tháng =
= 13 năm 3 tháng
5 năm 6 tháng
7 năm 9 tháng
+
Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút ,sau đó đi ô tô đến viện bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút . Hỏi Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?
Cộng số đo thời gian
Thứ ba , ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán
Nhà
Bến xe
Viện BT
35 phút
2 giờ 20 phút
?
Bài 2:
Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán
Cộng số đo thời gian
Bài 2
Làm cá nhân vào tập
Thời gian lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng lịch sử là :
35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút
Đáp số : 2 giờ 55 phút
Bài giải
Bước 1 : Đặt tính theo cột dọc .Các số cùng loại đơn vị đo đặt thẳng cột với nhau.
Bước 2: Cộng từng loại đơn vị đo kể từ phải sang trái
Bước 3: Khi có kết quả thì số đo có đơn vị thấp có thể đổi thành số đo có đơn vị cao hơn liền kề.(Dựa vào bảng đơn vị đo thời gian)
Muốn cộng đơn vị đo thời gian em làm thế nào?
Về nhà

Học bài,làm bài tập 1 các bài co`n la?i
Xem bài sau: Tru` sơ? do tho`i gian
Thứ ba , ngày 22 tháng 2 năm 2011
Toán
Cộng số đo thời gian
 
Gửi ý kiến