Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

TL hướng dẫn cộng đồng tham gia BVMT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Vụ GDTX
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 20h:21' 26-08-2011
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Mục tiêu bài học
Nêu lên được cấu trúc, các nội dung cơ bản, kiến thức, kỹ năng cơ bản
Biết sử dụng Tài liệu trên để soạn giảng, tập huấn hướng dẫn GV/HDV, cộng tác viên của TTHTCĐ tại địa phương;
Tổ chức biên soạn tài liệu đặc thù, phù hợp với từng đối tượng người dân, phù hợp với từng vùng, miền có đặc điểm MT, sinh thái khác nhau;
1. Nội dung tài liệu
1. Nội dung tài liệu
1. Nội dung tài liệu
1. Nội dung tài liệu
1. Nội dung tài liệu
1. Nội dung tài liệu
Thảo luận tại lớp theo từng nhóm
Chia 11 nhóm.
Mỗi nhóm nghiên cứu một chuyê đề. Nội dung nc:
Cấu trúc như thế nào?
Nội dung cơ bản là gì?
Kiến thức, kĩ năng cơ bản của chuyên đề?
Các nhóm thảo luận 20 phút
Từng nhóm báo cáo kết quả thảo luận
1. Nội dung tài liệu
Cô Nguyên giới thiệu
Làm việc cá nhân, nộp sản phẩm
2. Biên soạn bài giảng
B1: Xác định nội dung
Các vấn đề cấp bách của địa phương;
Nhu cầu học tập của người dân ở CĐ: khảo sát, đánh giá nhu cầu bằng cách sử dụng các công cụ CĐ; thảo luận với các thành viên chủ chốt trong CĐ,…
3. Biên soan tài liệu địa phương
B2: Xác định mục tiêu
Mục tiêu :

rõ ràng, cụ thể,

nêu rõ kết quả cần đạt được về kiến thức, kĩ năng hay thái độ của người học xong chuyên đề nào đó hoặc khi sử dụng học liệu.
3. Biên soan tài liệu địa phương
B2: Xác định mục tiêu
Ví dụ: sau khi học xong/sử dụng người học có thể:
Về kiến thức:
Nêu lên được /chỉ ra được../ phân biệt được,...
Về kĩ năng:
Phân loại được,.. / Thực hiện được,...
Về thái độ:
Tán thành/ ủng hộ/ hưởng ứng/ hợp tác,...
3. Biên soan tài liệu địa phương
B3: Lựa chọn nội dung
Cung cấp các thông tin, nội dung cơ bản để HV đạt được mục tiêu
Nội dung viết đơn giản, dễ hiểu, gắn với thực tiễn địa phương.
Tránh thông tin qúa khó đối với HV.
Những nội dung liên quan khác có thể dùng làm tài liệu tham khảo, tài liệu đọc thêm,..
3. Biên soan tài liệu địa phương
B4: Lựa chọn hình thức
Cách thể hiện nội dung phải căn cứ vào thực tế đời sống của người đọc, trình độ học vấn, phong cách học tập của họ
Nếu đối tượng là người mới biết chữ thì hình thức phải đơn giản, cần nhiều tranh minh hoạ hơn, kênh chữ ít hơn
Hình thức phải chú ý tới thời gian: Thời gian ít thì nên biên soạn áp phích. Thời gian nhiều hơn thì biên soạn tờ gấp. Thời gian nhiều hơn nữa thì có thể biên soạn sách mỏng, sách tranh.
3. Biên soan tài liệu địa phương
B4: Lựa chọn hình thức
Nếu muốn hình thành kĩ năng nào đó hoặc muốn có kết quả chắc chắn thì nên dùng loại sách mỏng.

Sách mỏng
3. Biên soan tài liệu địa phương
B4: Lựa chọn hình thức

Nếu muốn tuyên truyền, khuyến khích mọi người làm một việc gì đó thì nên dùng áp phích
3. Biên soan tài liệu địa phương
B4: Lựa chọn hình thức
Tờ rơi tuyên truyền
3. Biên soan tài liệu địa phương
B5: Soạn thảo nội dung
Soạn thảo ND là giới thiệu ND với cách trình bày đã được lựa chọn
Soạn thảo ND cần chú ý:
Cách trình bày phải nhất quán giữa MT và ND.
Cách diễn đạt phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu.
Nên dùng từ quen thuộc, gần gũi đối với người dân ở địa phương.
Sau khi đã chọn cách thể hiện, cần phác thảo hình thức học liệu như kích thước, số trang, độ dài, khổ chữ, kênh hình, kênh chữ, khoảng trống,...
3. Biên soan tài liệu địa phương
B6: Minh hoạ
Minh hoạ làm tăng tính hấp dẫn và làm cho nội dung dễ hiểu, dễ nhớ.

Tranh ảnh minh hoạ cần làm nổi bật được nội dung cần diễn tả, phù hợp với những vấn đề thực tế ở địa phương.
3. Biên soan tài liệu địa phương
B6: Minh hoạ
Một số cách minh hoạ:

Tìm những hình ảnh minh hoạ sẵn có phù hợp với nội dung từ sách, báo, tạp chí, từ các trang web trên mạng internet.

Phôtô, cắt dán
3. Biên soan tài liệu địa phương
B6: Minh hoạ
Vẽ minh hoạ:
Tự vẽ,
mời hoạ sĩ vẽ
3. Biên soan tài liệu địa phương
B7: Thử nghiệm
Mục đích là nhằm đánh giá tính thiết thực, tính khoa học, tính phù hợp, tính hấp dẫn của tài liệu
3. Biên soan tài liệu địa phương
2. Biên soạn TL ĐP
B7: Thử nghiệm
Mục tiêu của học liệu có phù hợp không? Có thể đạt được các mục tiêu đã đặt ra không?
Nội dung của học liệu có thiết thực, có phù hợp, có nặng quá không? Có khó hiểu không?
Hình thức của học liệu có thích hợp không?
3. Biên soan tài liệu địa phương
B7: Thử nghiệm
Ngôn ngữ của học liệu có phù hợp?
Minh hoạ có hấp dẫn, phù hợp không?
3. Biên soan tài liệu địa phương
B7: Thử nghiệm
Có thể:
Tổ chức lớp học
Họp nhân dân để giới thiệu tài liệu. Sau đó yêu cầu mọi người cho biết ý kiến đánh giá của mình về tài liệu qua phiếu đánh giá.
Phát tài liệu cho mọi người mang về nhà cùng đọc. Sau đó tổ chức xin ý kiến đánh giá về học liệu.
3. Biên soan tài liệu địa phương
B8: Hoàn thiện
Tổng hợp các ý kiến, trên cơ sở đó để hoàn thiện, sửa chữa những điểm chưa phù hợp của tài liệu.
3. Biên soan tài liệu địa phương
Giới thiệu một số tài liệu
Nhữ tài liệu Bộ GD & ĐT biện soạn(dự án Liferss -hỗ trợ bởi UNESCO Hà Nội)
1. Tài liệu môi trường
Giới thiệu một số tài liệu
Nhữ tài liệu Bộ GD & ĐT biện soạn(dự án Liferss -hỗ trợ bởi UNESCO Hà Nội)
2. Văn hóa xã hội
Giới thiệu một số tài liệu
Nhữ tài liệu Bộ GD & ĐT biện soạn(dự án Liferss -hỗ trợ bởi UNESCO Hà Nội)
3. Phát triển kinh tế
Giới thiệu một số tài liệu
Nhữ tài liệu Bộ GD & ĐT biện soạn(dự án Liferss -hỗ trợ bởi UNESCO Hà Nội)
4. Sức khỏe
 
Gửi ý kiến