Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Tìm Kiếm Và Thay Thế

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 19h:09' 02-06-2013
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
TIN HỌC 6
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Để xem văn bản trên màn hình trước khi in, em sử dụng nút lệnh nào trong các nút lệnh dưới đây?
a.
b.
c.
d.
2. Để in văn bản, em sử dụng nút
lệnh nào trong các nút lệnh dưới đây?
a.
b.
c.
d.
KIỂM TRA BÀI CŨ
3. Em hãy cho biết các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản?
Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản gồm: chọn hướng trang và đặt lề trang.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết cụm từ “Lòng trung thực”nằm ở ý nào trong đoạn văn sau?
Ba điều trong đời bạn không được đánh mất:
1. Sự thanh thản
2. Hy vọng
3. Lòng trung thực
Em hãy tìm cụm từ “Lòng trung thực” trong đoạn văn sau?
Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được: Thời gian, Lời nói, Cơ hội.
Ba điều trong đời bạn không được đánh mất: Sự thanh thản,Hy vọng, Lòng trung thực
Ba thứ có giá trị nhất trên đời: Tình yêu, Lòng tự tin, Bạn bè
Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng năng, Chân thành, Thành đạt
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :Giấc mơ, Thành công, Tài sản
Ba điều làm hỏng một con người: Rượu, Lòng tự cao, Sự giận dữ
Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được: Thời gian, Lời nói, Cơ hội.
Ba điều trong đời bạn không được đánh mất: Sự thanh thản,Hy vọng, Lòng trung thực
Ba thứ có giá trị nhất trên đời: Tình yêu, Lòng tự tin, Bạn bè
Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng năng, Chân thành, Thành đạt
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :Giấc mơ, Thành công, Tài sản
Ba điều làm hỏng một con người: Rượu, Lòng tự cao, Sự giận dữ
Ba điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được: Thời gian, Lời nói, Cơ hội.
Ba điều trong đời bạn không được đánh mất: Sự thanh thản,Hy vọng, Lòng trung thực
Ba thứ có giá trị nhất trên đời: Tình yêu, Lòng tự tin, Bạn bè
Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng năng, Chân thành, Thành đạt
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :Giấc mơ, Thành công, Tài sản
Ba điều làm hỏng một con người: Rượu, Lòng tự cao, Sự giận dữ


Tìm trong đoạn văn nào dễ hơn?
Đoạn 1
Đoạn 2
BÀI 19:
TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
1. TÌM PHẦN VĂN BẢN

2. THAY THẾ
Bài 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
Gõ nội dung cần tìm
Nhấp Find Next để tìm
CỤM TỪ BỊ BÔI ĐEN
Nhấp vào Find Next để tiếp tục tìm kiếm
Bài 19:TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
Các bước thực hiện:
*Bước 1:
Vào Edit => Find.
Hộp hoại Find and Replace xuất hiện.
*Bước 2: Gõ nội dung cần tìm vào ô Find what.
*Bước 3: Nháy vào Find Next nếu muốn tìm tiếp.
*Bước 4: Nhấn vào Cancel nếu muốn kết thúc.
*Lưu ý: Từ (hoặc dãy kí tự) tìm được sẽ được
hiển thị dưới dạng “bôi đen”.
Gõ nội dung cần tìm
Bài 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
Bài 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
Chức năng: giúp tìm nhanh dãy kí tự trong văn bản và thay thế dãy kí tự vừa tìm được bằng một dãy kí tự khác (do các em quy định).
* Sử dụng hộp thoại Find and Replace để thực hiện.
Nhập nội dung cần thay thế
Nhấn nội dung thay thế
Nhấp vào Replace để tiếp tục tìm kiếm
Các bước thực hiện:
*Bước 1:
Vào Edit =>Replace
Hộp hoại Find and Replace xuất hiện.
Bài 19: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ
Bước2: Gõ nội dung cần thay thế vào ô Find what. Nội dung thay thế vào Replace with
Bước3: Nháy nút Find Next để tìm.
Bước4: Nháy nút Replace để thay thế.
Bước5: Nháy nút Cancel để kết thúc.
Chú ý: Nếu chắc chắn, em có thể nháy nút Replace All để thay thế tất cả các cụm từ tìm được bằng cụm từ thay thế.
Gõ nội dung cần thay thế.
Gõ nội dung thay thế.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓