Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Tố Quyên
Ngày gửi: 14h:38' 11-01-2013
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
TRƯỜNG THCS CHAÙNH AN – MANG THÍT –VĨNH LONG
KÍNH CHÀO
VỀ DỰ GIỜ HỌC HÔM NAY
GV : LEÂ THÒ TRUÙC LY
1/ Hãy kể tên các lớp động vật
thuộc ngành chân khớp?
NGÀNH CHÂN KHỚP
LỚP GIÁP XÁC
LỚP HÌNH NHỆN
LỚP SÂU BỌ
2/ Em có nhận xét gì về số lượng
loài và môi trường sống
Ngành chân khớp?

Số lượng loài rất lớn
khoảng 1 triệu loài
Sống ở nhiều môi trường
khác nhau…
Baøi 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Các em quan sát hình
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Các em quan sát hình
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Các em quan sát hình
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Các em quan sát hình
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Các em quan sát hình
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
Các em quan sát hình
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
Các em quan saùt lại hình , thảo luận ( 4 phút) và đánh dấu () vào ô trống ở hình để lựa chọn các đặc điểm được coi là Đặc điểm chung của ngành chân khớp.
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG:
4 PHÚT
HẾT GIỜ
Hình 29.1

Hình 29.2

Hình 29.3

Hình 29.4

Hình 29.6
Hình 29.5
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
- Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ.
- Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.
- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với lột xác.
II. SÖÏ ĐA DAÏNG ÔÛ NGÀNH CHÂN KHÔÙP:
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống
I.DẶC DIỂM CHUNG

Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
Con tôm
Châu chấu
Nhện
Bảng 1: Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của chân khớp
+
+
+
2
3
2
1 đôi
+
5 đôi
3đôi
+
+
2 đôi
2 đôi
4 đôi
+
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.DẶC DIỂM CHUNG
- Cĩ v? kitin che ch? bn ngồi v lm ch? bm cho co.
- Ph?n ph? phn d?t, cc d?t kh?p d?ng v?i nhau.
- S? pht tri?n v tang tru?ng g?n li?n v?i l?t xc.
II. SỰ DA DẠNG Ở NGNH CHN KHỚP:
1. Da d?ng v? c?u t?o v mơi tru?ng s?ng:
2. Da d?ng v? t?p tính:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Bảng 2: Đa dạng về tập tính

Có hệ thần kinh và giác quan
phát triển.
- Cấu tạo các phần phụ phân đốt.
- Các đốt khớp động với nhau.
Cơ quan hô hấp phát triển
đa dạng.
Vì sao chân khớp đa dạng
môi trường soáng và tập tính ?
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.DẶC DIỂM CHUNG
II. SỰ DA DẠNG Ở NGNH CHN KHỚP:
1. Da d?ng v? c?u t?o v mơi tru?ng s?ng:
2. Da d?ng v? t?p tính:
III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Tôm càng xanh
Tôm sú
Tôm hùm
Nhện chăng lưới
Nhện đỏ
Bọ cạp
Bướm
Bọ hung
Muỗi
Thực phẩm
Xuất khẩu
Xuất khẩu
Bắt sâu bọ có hại
Bắt sâu bọ có hại
Thụ phấn cho hoa
Làm sạch
môi trường
Hại cây trồng
Hại cây trồng
truyền bệnh
BẢNG 3: VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.DẶC DIỂM CHUNG
II. SỰ DA DẠNG Ở NGNH CHN KHỚP:

III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Bọ hung đang lăn viên phân tươi bằng chân sau để làm thức ăn và nơi đẻ trứng
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.DẶC DIỂM CHUNG
II. SỰ DA DẠNG Ở NGNH CHN KHỚP:

III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Con kiến vàng thiên địch quí làm giảm sâu vẽ bùa ở cam quýt, không còn kiến hôi trong vườn
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Bọ rùa
Bọ xít cổ ngỗng ăn sâu non hại cải
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Nhện đỏ hại cây trồng
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.DẶC DIỂM CHUNG
II. SỰ DA DẠNG Ở NGNH CHN KHỚP:
1. Da d?ng v? c?u t?o v mơi tru?ng s?ng:
2. Da d?ng v? t?p tính:
III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Nêu vai trò của chân khớp đối với tự nhiên và đối với đời sống con người?
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.DẶC DIỂM CHUNG
II. SỰ DA DẠNG Ở NGNH CHN KHỚP:
1. Da d?ng v? c?u t?o v mơi tru?ng s?ng:
2. Da d?ng v? t?p tính:
III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Có lợi:
+ Làm thuốc chữa bệnh.
+ Làm thực phẩm, thức ăn cho động vật
+ Thụ phấn cho cây trồng.
+ Làm sạch môi trường.
Tác hại:
+ Làm hại cây trồng, đồ gỗ, tàu thuyền.
+Là vật chủ trung gian truyền bệnh.

Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.DẶC DIỂM CHUNG
II. SỰ DA DẠNG Ở NGNH CHN KHỚP:
1. Da d?ng v? c?u t?o v mơi tru?ng s?ng:
2. Da d?ng v? t?p tính:
III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Như vậy các em cần phải làm gì để bảo vệ những loài động vật có ích?
Bài 29: D?C DI?M CHUNG V VAI TRỊ C?A NGNH CHN KH?P
I.DẶC DIỂM CHUNG
-Cĩ v? kitin che ch? bn ngồi v lm ch? bm cho co.
- Ph?n ph? phn d?t, cc d?t kh?p d?ng v?i nhau.
- S? pht tri?n v tang tru?ng g?n li?n v?i l?t xc.
III. VAI TRÒ THÖÏC TIEÃN
Có lợi:
+ Làm thuốc chữa bệnh.
+ Làm thực phẩm, thức ăn cho động vật
+ Thụ phấn cho cây trồng.
+ Làm sạch môi trường.
Tác hại:
+ Làm hại cây trồng, đồ gỗ, tàu thuyền.
+Là vật chủ trung gian truyền bệnh.
2. Đa dạng về tập tính:
II. SỰ ĐA DẠNG CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP:
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống:
Bọ cạp
Con chân Kiếm
Con ong
Con ve sầu
Con nhện
Con cua
Bài tập 1 Em hãy nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU

Câu 1: Trong số các đặc điểm của Chân khớp
thì các đặc điểm nào ảnh hưởng đến sự phân bố
rộng rải của chúng?
Câu 2: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp
đa dạng về tập tính và môi trường sống?

Câu 3: Trong số ba lớp của Chân khớp (Giáp xác
Hình nhện, Sâu bọ) thì lớp nào có giá trị thực
phẩm lớn nhất , lấy ví dụ?
Slide 25
- H?c bi , traỷ lụứi caực caõu hoỷi SGK.
- V?n d?ng ki?n th?c dó vo th?c t? ủeồ xaực ủũnh caực loaứi thuoọc ngaứnh chaõn khụựp
- Chu?n b? baứi mụựi: " THệẽC HAỉNH QUAN SAT CAU TAẽO NGOAỉI VAỉ HOAẽT ẹONG SONG CUA CA CHEP"
+ẹoùc trửụực baứi 31 " caự cheựp" trong SGK.
+Moói nhoựm mang theo 1 con caự cheựp coứn soỏng boỷ vaứo chaọu nửụực.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
XIN CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ!

KÍNH CHÀO.
Slide 26
 
Gửi ý kiến