Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Các thành viên đã tải về

No_avatarf
Trịnh Thị Hải
tải lúc 21:25 28/04/2022
No_avatarf
Lê Thị Huyền
tải lúc 15:16 16/03/2022
Avatar
Nguyễn Chu
tải lúc 06:26 19/11/2021
No_avatar
Đồng Thịnh
tải lúc 07:34 06/06/2021
Avatar
Vũ Thị Thủy
tải lúc 16:01 10/05/2021
No_avatarf
Hoàng Thị Hải
tải lúc 09:44 18/11/2020
No_avatar
Trần Ngọc Thế
tải lúc 17:11 13/10/2020
No_avatarf
Nguyễn Thu Huyền
tải lúc 08:23 30/06/2020
8647.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-avatar
Đç H÷U Thiön
tải lúc 14:34 12/03/2020
No_avatar
Nguyên Tấn Thạnh
tải lúc 07:14 27/02/2020
No_avatarf
Nguyễn Quỳnh Lan
tải lúc 10:15 04/11/2019
No_avatar
Mai Duyên
tải lúc 09:47 14/02/2019
No_avatarf
lê thị mai chi
tải lúc 11:17 28/11/2018
No_avatar
Dương Văn Tư
tải lúc 11:34 12/03/2017
No_avatarf
Hoàng Cầm
tải lúc 09:13 07/09/2016
No_avatar
Lý Văn Chìu
tải lúc 06:19 10/10/2015
No_avatarf
Vũ Thị Dung
tải lúc 09:33 03/10/2014
No_avatar
Lai Phuc Hong
tải lúc 01:47 28/02/2014
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓