Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Các thành viên đã tải về

No_avatarf
Nguyễn Thị Nga
tải lúc 14:28 10/05/2016
Avatar
Đặng Văn Thư
tải lúc 14:16 28/03/2016
No_avatar
Nguyễn Thanh Văn
tải lúc 08:41 26/05/2015
Avatar
Trần Hùng Phát
tải lúc 15:07 25/05/2015
No_avatar
Kiều Thị Tơ
tải lúc 08:06 17/04/2015
No_avatarf
Phạm Trần Trang Dung
tải lúc 23:30 08/04/2015
No_avatarf
Thái Minh Hà
tải lúc 21:32 08/02/2015
No_avatar
Nguyễn Văn Bảy
tải lúc 16:20 16/12/2014
No_avatarf
Trần Thị Thanh Hương
tải lúc 20:52 12/12/2014
No_avatarf
Thu Ha
tải lúc 15:41 01/11/2014
No_avatarf
Phùng Thị Hà
tải lúc 21:27 30/09/2014
No_avatarf
Phạm Nguyễn Kiều Ánh
tải lúc 15:57 27/09/2014
No_avatar
Vũ Thị Bích Yên
tải lúc 08:23 06/09/2014
No_avatar
Hà Văn Hùng
tải lúc 16:37 25/08/2014
No_avatarf
Huỳnh Thị Kim Bích
tải lúc 10:44 22/06/2014
No_avatarf
Nguyễn Thị Mỹ Linh
tải lúc 17:15 03/05/2014
No_avatarf
Lê Thị Nguyên
tải lúc 16:26 17/04/2014
No_avatar
Nguyễn Hiệp
tải lúc 10:11 09/03/2014
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓