Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

mot so van de chung

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đỗ Phi Sơn
Người gửi: Đỗ Phi Sơn
Ngày gửi: 10h:05' 16-08-2011
Dung lượng: 279.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
Đỗ Phi Sơn - Phòng GD &ĐT Mang Thít
Chào mừng
Các quý vị về dự bồi dưỡng
CáN Bộ quản lí & gv TRUNG HọC CƠ Sở
Dự án phát triển giáo dục Thcs ii
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
CHUYÊN ĐỀ I

Bài 1: Công tác chỉ đạo triển khai bồi dưỡng cho CBQL & GV cấp THCS
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
1.Công tác bồi dưỡng CBQLGD & GV trường THCS trong giai đoạn hiện nay:
Bồi dưỡng là quá trình học tập nâng cao trình độ
Bồi dưỡng là một dạng ĐT đặc biệt
GV trường THCS có nhiệm vụ: Rèn luyện đạo đức, học tập VH, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
Nhiệm vụ bồi dưỡng nhà giáo đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan QLGD các cấp
Việc thực hiện ĐMCTGDPT theo NQ40 mà trọng tâm là đổi mới PPDH
Có một thực tế xuất hiện : Chúng ta đang tiến hành ĐMGDPT, đội ngũ GV trình độ đào tạo ban đầu không cao, đa dạng về nguồn gốc ĐT…mà công tác BD GV chưa được chú trọng
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
Chính vì vậy, nhiệm vụ bồi dưỡng tăng cường năng lực, từng bước phát triển đội ngũ là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn ngành và là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi CBQL & GV các cấp học trong đó có cấp học THCS
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
2. Định hướng công tác bồi dưỡng ,xây dựng và phát triển đội ngũ GV
Bồi dưỡng Gv có tầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa QĐ việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV
Cải cách GD của các QG trên thế giới hiện nay là sự phát triển mang tính chuyên nghiệp của đội ngũ GVĐỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
Phát triển nghề nghiệp GV là mối quan hệ giữa một bên là yêu cầu cao đối với lao đông của GV, với bên kia là những ĐK để GV thực hiện được các yêu cầu đó còn chưa được hoàn thiện
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
*Bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp
-là hình thức BD nhằm tăng cường các năng lực nghề nghiệp đáp ứng các yêu cầu đặt ra của ĐMGD & yêu cầu phát triển của XH. Chuẩn nghề nghiệp của GV THCS, GVTHPT ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
- Các tiêu chí đặt ra trong chuẩn nghề nghiệp GV được mềm hóa và vận động theo sự phát triển của các yêu cầu nghề nghiệp đối với GV ở các giai đoạn phát triển của XH
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
- HT các trường THCS cũng phải luôn vận động và có KH phát triển năng lực cá nhân theo các Y/C đặt ra cụ thể trong trong chuẩn HT trường THCS, THPT ban hành kèm theo thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
*Bồi dưỡng tăng cường chuyên môn nghiệp vụ
-Hiện nay kiến thức không còn là tài sản của riêng trường học nữa.các nhà trường đang phải đối mặt với sự cạnh tranh với nhiều nguồn cung cấp thông tin khác nhau

Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
-GV phải đặt ra nhiệm vụ tiếp cận và nâng cao trình độ chuyên môn
-Thách thức lớn đặt ra cho mỗi nhà trường hiện nay là làm thế nào để dạy cho HS sự chủ động và sáng tạo
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
*Công tác bồi dưỡng về ĐMPPDH
- Nghị quyết 40/2000/QH10, Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, việc BD đội ngũ GV từng bước nâng cao trình độ, ĐMPPDH, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS
- Nhiều cuộc hội thảo, tập huấn, tham quan ..đưa đến cho CBQLGD, GV có nhãn quan mới
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
- Trong quá trình tiến hành ĐMPPDH, GV & nhà trường đã gặp rất nhiều khó khăn
- Bộ GD đã xác định
+Thứ nhất: cần phải trang bị cho cho CBQL và GV có nhận thức đúng đắn
+Thứ hai: phải thường xuyên BD cập nhật, trang bị cho GV các PP, các kỹ năng, các thủ thuật dạy học
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
+Thứ ba: phải thường xuyên BD nâng cao trình độ chuyên môn cho GV để GV tiếp cận với kiến thức mới
* Đổi mới nộng dung BD:
- Nội dung bồi dưỡng cần cố gắng xuất phát từ nhu cầu của GV
* Đổi mới phương thức, PPBD,PTBD:
-BD thay sách, BD tập trung là khâu đầu
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
-BD tại chỗ là then chốt.trong BD tại chỗ GV tự học là chủ yếu, dự vào tài liệu in tài liệu nghe nhìn
-BD tập trung tại các lớp tập huấn phải đổi mới theo hướng TC các hoạt động để mọi GV tham gia tích cực
- ĐM cách biên soạn tài liệu BD,chuyển từ kiểu viết theo hướng thông báo- giải thíchĐỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
sang cách viết tài liệu cho người tự học
*Bên cạnh tài liệu in, cần quan tâm đến việc SX các tài liệu nghe- nhìn phục vụ BD GV
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
CHUYÊN ĐỀ I

Bài 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐMPPDH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
Bối cảnh đòi hỏi phải nâng cao CLGD
1.1 Bối cảnh thế giới
-Thứ nhất:Toàn cầu hóa
- Thứ hai:xuất hiện nền KT tri thức
-Thứ ba:KHCN phát triển như vũ bão
-Thứ tư:GD thế giới đang x/h những xu thế lớn
-Thứ năm:hệ thống giá trị, thang giá trị, thước đo giá trị, định hướng giá trị đang là vấn đề được mọi người quan tâm
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
1.2. Bối cảnh trong nước
- VN gia nhập Tổ chức thương mại thế giới( WTO) từ năm 2006 theo đó GD nước ta trước mắt cũng như lâu dài phải có chiến lược phù hợp
- Sự nghiệp CNH-HĐH của nước ta đang bước vào giai đoạn mới
-Định hướng “Tăng cường quản lý,
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
nâng cao CLGD”của Bộ GD& ĐT
2.Tình hình đổi mới PPDH,kiểm tra đánh giá ở trường trung học đã triển khai trong những năm qua
-SGDĐT,PGDĐT đã chú trọng tăng cường chỉ đạo các trường việc ĐMPPDH
- ở nhiều trường HT đã tích cực tổ chức chỉ đạo chặt chẽ công tác ĐMPPDH
- GV có ĐK thuận lợi để ĐMPPDH

Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
-Chỉ đạo ĐMPPDH qua SH tổ CM,tổ chức hội thi các cấp.Tổ chức nhiều đợt hội thảo
**Với những tác động tích cực từ các cấp QLGD,có thể thấy rõ nhận thức và chất lượng HĐĐMPPDH của GV đã được nâng lên,CLGD và dạy học trong nhà trường bước đầu được cải thiện
**Còn một số hạn chế tiếp tục giải quyết
-PPDH truyền thống thụ động như thuyết trình, truyền thụ kiến thức một chiều

Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
vẫn là PP chủ đạo của nhiều GV
- Số GV chủ động sáng tạo trong ĐMPPDH,sử dụng hiệu quả các phương tiện DH chưa nhiều, chưa thường xuyên
- Chưa chú trọng tính thực tiễn trong DH lý thuyết cũng như thực hành
-Việc ứng dung CNTT trong dạy học, sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại chỉ thực hiện được ở một số trường, KQ chưa cao
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
-Vấn đề kỹ năng sống, giải quyết các tình huống thực tế chưa thực sự được quan tâm
** Một số rào cản đối với việc ĐMPPDH
3.Về định hướng chỉ đạo ĐMPPDH
- Văn kiện ĐH Đảng, VB số 242-TB/TW
- Luật GD

Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
**Về chỉ đạo,các cấp QL GD cần thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
- Tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức nhiều hoạt động
-Hướng dẫn các nhà trường, mỗi GV về phương hướng và những kỹ năng cần có để ĐMPPDH
- GV phải được hỗ trợ về CSVC,thiết bị dạy học, hạ tầng CNTT& truyền thông
- Đổi mới trong SH tổ chuyên môn;XD môi trường VH trong nhà trường( đóng góp ý
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
Kiến của Gv và HS với tinh thần XD…
-Chú ý công tác thi đua,khen thưởng
4.Về trách nhiệm của GV và các cơ quan QLGD trong hoạt động ĐMPPDH
4.1.Trách nhiệm của HT
-Là người đi đầu
-Kiên trì TC cho GV thực hiện ĐM
-Chăm lo các ĐK,phương tiện
-Lấy ý kiến của GV& HS về CL của trường của từng GV
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
4.2.Trách nhiệm của tổ chuyên môn
-Tăng cường nâng cao nhận thức
- Hình thành đội ngũ GV cốt cán về ĐMPP dạy học trong mỗi tổ chuyên môn
-Thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp và rút kinh nghiệm, động viên tự học tự BD,khiêm tốn cầu thị, chia sẻ
- Đánh giá đúng và đề xuất khen thưởng
4.3.Trách nhiệm của GV.
-Nắm vững nguyên tắc đổi mới PPDH,cách thức lựa chọn PP học tập
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
-Biết những GV dạy giỏi có những PPDH tốt, Gv giỏi cùng môn
-Nắm chắc ĐK của trường để khai thác
-Tiếp nhận những thông tin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét XD của HS ,HT, PHT, GV,cộng đồng
-HD HS PP tự học
5. HT trường TrH với việc QLĐMPPDH
5.1. Vì sao phải tăng cường ĐM QL,ĐM PPDH
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
-ĐMPPDH là một trong những nội dung quan trọng nhất
-ĐMPPDH chịu sự tác động trực tiếp cách thức QL của HT
-BGD&ĐT đã triển khai chủ trương:“mỗi GV,CBQLGD thực hiện ĐM trong PPDH và QL.Mỗi trường có một KH cụ thể về ĐM PPDH.Mỗi tỉnh có một CTĐMPPDH”
5.2. QL PPDH của HT trường TrH bao gồm những hoạt động nào:
-Thứ nhất:XDKH hoạt động ĐMPPDH
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
-Thứ hai:Tổ chức hoạt động ĐM PPDH một cách chặt chẽ
-Thứ ba: Tăng cường chỉ đạo hoạt động ĐMPPDH
- Thứ tư:Thường xuyên kiểm tra đánh giá hoạt động ĐMPPDH
-Thứ năm:Kịp thời động viên, tạo động lực cho CB-GV trong hoạt động ĐMPPDH./.
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
RẤT MONG SỰ GÓP Ý
VÀ TRAO ĐỔI CỦA QUÝ VỊ!
Đỗ Phi Sơn -PGD&ĐT Mang Thít
Xin cám ơn
 
Gửi ý kiến