Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 49. iên, yên

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngô Ngoc Anh
Người gửi: Ngô Ngọc Anh
Ngày gửi: 09h:35' 20-07-2014
Dung lượng: 540.0 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người


CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 5/3
Người thực hiện: NGÔ NGỌC ANH
Khởi động:
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
TUẦN: 20
Toán
Điểm số từ 1 đến 6 ngồi theo số đã qui định
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Bài cũ:
TUẦN: 20
Toán
Muốn tính chu vi hình tròn ta làm như thế nào?
Muốn tính đường kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như thế nào?
Muốn tính bán kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như thế nào?
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Diện tích hình tròn (S/99)
Công thức :
(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)
Ví dụ: Tính di?n tích hình trịn cĩ bn kính 2 dm.
Diện tích hình tròn là:
(dm2)
ĐS: 12,56 dm2
.
O
A
r
TUẦN: 20
Toán
Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính
nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Diện tích hình tròn (s/99)
Luyện tâp:
Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r :
S = 0,4 X 0,4 X 3,14 = 0,5024 (dm2)
S = 5 X 5 X 3,14 = 78,5( cm2 )
(m2)
S =
= 0,6 m
hoặc
(m2)
S =
0,6 x 0,6 x 3,14 =
1,1304
1,1304
Làm bảng con
TUẦN: 20
Làm vào phiếu
1a/ r = 5 cm
1c/
1b/ r = 0,4 dm
Toán
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Diện tích hình tròn (s/99)
Luyện tập:
Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d:
2a/ d = 12 cm 2b/ d = 7,2 dm
r = 12 : 2 = 6 (cm)
r = 7,2 : 2 = 3,6 (dm)
S = 6 X 6 X 3,14 = 113,04(cm2)
S = 3,6 X 3,6 X 3,14 = 40,6944 (dm2)
2c/
Nhóm 5 & 6
Nhóm 3 & 4
Nhóm 1 & 2
TUẦN: 20
Toán
(m2)
= 0,4 (m)
hoặc
S = 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Diện tích hình tròn (s/99)
Luyện tập:
Bài 3: Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm.
Bài giải:
Diện tích của mặt bàn hình tròn là:
45 X 45 X 3,14 = 6358,5 (cm2)
Đáp số: 6358,5 (cm2)
Làm cá nhân
vào tập
TUẦN: 20
Toán
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Diện tích hình tròn (s/99)
Trò chơi:
Câu 1: Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy………………nhân với…………….rồi nhân với số 3,14.
bán kính
bán kính
Câu 2 : Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số……….
3,14
a/ Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm.
b/ Điền vào ô chữ Đ câu đúng, chữ S câu sai.
Câu 1: S = 1 X 1 X 3,14 = 6,28 (m2)
Câu 2: C = 50 X 2 X 3,14 = 314 (dm2)
Câu 3: S = 2 X 2 X 3,14 = 12,56 (m)
S
Đ
Đ
TUẦN: 20
Toán
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Diện tích hình tròn (s/99)
Học bài,làm lại bài tập
Xem bài sau: Luyện tập sách trang 100.
Về nhà
TUẦN: 20
Toán
Tiết học kết thúc
Xin chúc sức khỏe quí thầy cô
Xin trân trọng kính chào
 
Gửi ý kiến