Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Bài 73. it, iêt

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ngo Ngoc Anh
Người gửi: Ngô Ngọc Anh
Ngày gửi: 09h:23' 20-07-2014
Dung lượng: 803.0 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Toan lop 5
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN
Nguoi soan : Ngô Ngọc Anh
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN PHÚ A
Lớp: 53
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
Ngu?i th?c hi?n: NGễ NG?C ANH
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2011
Toán
Khởi động:
- Hát đi theo vòng tròn vừa đi vừa bắt thẻ.
- Ngồi đúng vị trí nhóm theo yêu cầu trong thẻ.
- Hội ý giới thiệu tên nhóm
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2011
Toán
Bài mới:
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN tt
- Câu1: Phân số như thế nào thì gọi là phân số thập phân?
Trả lời các câu hỏi sau:
- Phân số có mẫu là 10, 100, 1000 gọi là phân số thập phân
Trả lời:
- Câu 2: Muốn viết số thập phân dưới dạng phân số thập phân ta làm như thế nào?
Nếu phần thập phân của số đó có 1 chữ số thì viết ta mẫu số là 10, phần thập phân có 2 chữ số thì viết mẫu là 100, nếu 3 chữ số thì viết mẫu là 1000 còn tử là số đó nhưng bỏ dấu phẩy.
- Câu 3: Muốn viết phân số dưới dạng phân số thập phân ta làm thế nào?
- Ta lần lượt nhân phân số đó với một số tự nhiên lớn hơn một để được một phân số mới có mẫu là 10 hoặc 100, 1000
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2011
Toán
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN tt
0,72 =
0,3 =
LUYỆN TẬP
Bài 1:Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân
- Làm vào bảng con
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2011
Toán
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN tt
Câu hỏi:
Nêu cách viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm?
Ta nhân số đó với 100 rồi viết thêm kí hiệu % vào bên phải
Trả lời:
Nêu cách viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân?
Ta lấy số đó chia cho 100 rồi bỏ kí hiệu %
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2011
Toán
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN tt
LUYỆN TẬP
Trò chơi
Lật các thẻ có mang số để hoàn thành bài tập 2
0, 35 =
0, 5 =
8, 75 =
Nhóm 1, 2, 3: Viết số thập phân dưới dạng tỉ số %
Nhóm 4, 5, 6: Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân
45% =
5% =
625% =
35%
50%
875%
0, 45
0, 05
6, 25
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2011
Toán
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN tt
Bài 3: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân
- Thảo luận nhóm đôi nêu cách làm
- Làm bài cá nhân vào tập theo dãy bàn

=
=
=
=
=
=
giờ
giờ
phút
m
km
kg
0,5 giờ
0,75 giờ
0,25 phút
3,5 m
0,3 km
0,4 kg
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2011
Toán
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN tt
Trò chơi Câu cá
Câu các con cá rồi xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
a) 4,5 ; 4,23 ; 4,505 ; 4,203
b) 72,1 ; 69,8 ; 71,2 ; 69,78
4,203 <
4,23 <
4,5 <
4,505
69,78 <
69,8 <
71,2 <
72,1
Hồ A
Hồ B
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2011
Toán
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN tt
Học bài,làm bài tập 5
Xem bài sau: Ơn t?p v? do d? di v kh?i lu?ng
Về nhà
Tiết học đến đây kết thúc
Chúc sức khỏe quí thầy cô
Chúc các em học giỏi
 
Gửi ý kiến