Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Các thành viên đã tải về

No_avatar
Cao Minh
tải lúc 21:11 25/11/2021
No_avatar
Trần Diệu Thang
tải lúc 18:16 06/08/2021
No_avatar
Đặng Anh Huy
tải lúc 10:38 14/09/2020
0-avatar
Trần Văn Ngọc
tải lúc 12:12 17/12/2019
No_avatar
Trần Văn Đông
tải lúc 16:29 06/10/2019
No_avatarf
Nguyễn Thị Kim Chi
tải lúc 14:20 22/08/2019
No_avatar
Nguyễn Thị Quyến
tải lúc 22:40 25/05/2019
No_avatar
Vũ Chính Hiển
tải lúc 21:17 21/03/2019
No_avatar
Max Naum
tải lúc 03:29 07/02/2019
No_avatarf
Phuong Hong
tải lúc 18:21 04/08/2018
No_avatar
Lê Quý An
tải lúc 20:43 30/06/2017
No_avatar
Họ Tên
tải lúc 16:52 20/06/2015
No_avatar
Nguyễn Thanh Thanh
tải lúc 19:21 19/09/2014
No_avatar
Trần Thị Hoàng Vi
tải lúc 16:57 26/04/2014
No_avatar
Phạm Nhí
tải lúc 09:21 09/04/2014
No_avatarf
Lê Ngọc Điệp
tải lúc 23:21 05/02/2014
No_avatar
Huy Cao
tải lúc 14:15 30/01/2014
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓