Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Quan sat hình thái nhiễm sắc thể

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Tân
Ngày gửi: 11h:05' 03-11-2015
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
SINH HỌC 9

NGƯỜI THỰC HIỆN: PH?M TH? H?NG TINH
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH
QuẬN 9 TP. HCM
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ, CÁC EM HỌC SINH !
Bài 14: Tiết 14


I/ Mục tiêu:
Nhận dạng được NST ở các kì
Phát triển kĩ năng quan sát, vận dụng giải một số dạng bài tập về NST.
Phát triển kĩ năng hoạt động nhóm.
THỰC HÀNH:
QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ

I/ Quan sát nhiễm sắc thể
- Quan sát những đoạn phim sau.Xác định NST đang ở kì nào của quá trình nguyên phân hay giảm phân, vì sao?
1
2
3
4
5
6
9
7
10
8
11
12
GP
NP
BÀI 1:
Khi quan sát hình thái tế bào thực vật người ta thấy có 3 nhóm NST có hình thái khác nhau:
- Nhómm 1: Các NST kép đang tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Nhóm 2: Các NST đơn nằm trong các nhân mới.
- Nhóm 3: Các NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào.
Hãy xác định các nhóm NST trên đang ở kì nào? Của quá trình nguyên phân hay giảm phân?
II/ BÀI TẬP VÂN DỤNG
BÀI 2: Khi quan sát tế bào của 1 loài động vật người ta thấy có 4 nhóm NST có hình thái khác nhau:
- Nhóm 1: các NST kép đang tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Nhóm 2: Các NST kép đang tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Nhóm 3: Các NST kép nằm trong các nhân mới.
- Nhóm 4: Các NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào.
- Nhóm 5: Các NST kép đang đóng xoắn và diễn ra sự bắt chéo và cặp đôi.
Hãy xác định các nhóm NST trên đang ở kì nào? Của quá trình nguyên phân hay giảm phân?
Bài 3:
Ở lúa nước có 2n = 24. Có 3 nhóm tế bào.
Nhóm 1: Có 5 tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân. Tính số nhiễm sắc thể có trong 5 tế bào đó, nêu trạng thái của nhiễm sắc thể trong 5 tế bào đó?
Nhóm 2: Người ta đếm được có 480 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về 2 cực của tế bào. Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Tính số tế bào của nhóm?
Nhóm 3: Người ta đếm được 960 NST đơn nằm gọn trong các tế bào đang duỗi xoắn, nhóm này đang ở kì nào? Số tế bào của nhóm là bao nhiêu?
Bài 4:
Ở ruồi giấm có 2n = 8. Có 3 nhóm tế bào.
Nhóm 1: Có 3 tế bào đang ở kì giữa của quá trình giảm phân II. Tính số nhiễm sắc thể có trong 3 tế bào đó, nêu trạng thái của nhiễm sắc thể trong 3 tế bào đó?
Nhóm 2: Người ta đếm được có 120 nhiễm sắc thể kép đang phân li về 2 cực của tế bào. Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Tính số tế bào của nhóm?
Nhóm 3: Người ta đếm được 480 NST đơn nằm gọn trong các tế bào. Nhóm này đang ở kì nào? Số tế bào của nhóm là bao nhiêu?
Dặn dò
1- THU HOẠCH
Học sinh vẽ hình quan sát được vào v?
2- Đọc bài mới AND
I. Mục tiêu
* Kiến thức
Học xong bài này HS có khả năng:
- Nhận được dạng NST ở các kì phân bào
* Kĩ năng
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, vẽ hình trên kính hiển vi( n?u cĩ)ho?c bang hình và kĩ năng thảo luận theo nhóm
* Thái độ:Nghiêm túc học tập
TUẦN 8- TIẾT 15

BÀI 15:
ADN
See you again!
Chúc sức khoẻ, thành đạt!
 
Gửi ý kiến