Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Những bài trống cơ bản

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HDĐ Mang Thít
Người gửi: Nguyễn Tấn Lợi
Ngày gửi: 12h:23' 18-04-2012
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
NHỮNG BÀI TRỐNG BẮT BUỘC
***
Qui định: Chữ X trống cái phát
In đậm trống cái đánh cùng và dấu ( - ) nghỉ 1 giây
CHÀO CỜ
X X X X X (trống cái phát)
1 2 3 4 5 12 11 (5 lần)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( - ) ( nghỉ)
( Sử dụng 3 lần )
---***---
TIẾN QUÂN CA (Tg:Văn Cao)
(QUỐC CA)
12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3 lần)
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
---***---
THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC
(ĐOÀN CA)
12 12 12 1 1 2 3 4 5 ( 3 lần)
12 12 12 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 - 1 2 3 4
12 1 2 3 4 12 (3 lần) 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
---***---
LÊN ĐÀN (Lưu Hữu Phước-Huỳnh Văn Tuyển)
(HỘI CA)
12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3 lần)
12 1 2 3 4 - 12 1 2 3 4 - 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---***---
CÙNG NHAU TA ĐI LÊN (Phong Nhã)
(ĐỘI CA)
12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 2 3 4 5 (2 lần)
11 2 3 4 5 11 2 3 4 5
12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 2 3 4 5
---***---
CHÀO MỪNG
12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 - 1 2 3 4 5 ( - )
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
---***---
ĐI TA ĐI LÊN (Phong Nhã)
HÀNH TIẾN
12 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 2 12 12 2 12 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Gửi ý kiến