Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phong Vũ
Ngày gửi: 22h:48' 01-03-2017
Dung lượng: 407.0 KB
Số lượt tải: 358
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN HỘI A

Môn: Toán lớp 5
Bài:

Giáo viên: Nguyễn Văn Quốc Tuấn
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN MANG THÍT
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?
Ta phải thực hiện phép tính: 6,4 ? 4,8 = ? (m2)
Ta có: 6,4m = dm
4,8m = dm
Vậy: 6,4 ? 4,8 = 30,72 (m2)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
-Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
-Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

3072 dm2 = m2
,
(m2)
64
48
2
51
6
25
x
2
7
0
3
(dm2)
6,4
4,8
2
51
25
2
7
0
3
x
6
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
64
48
30,72
b) Ví dụ 2: 4,75 ? 1,3 = ?
4,7 5
x 1,3

Đặt tính
142 5
475
6175
,
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
-Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
-Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của c? hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
Muốn nhân một số thập phân
với một số thập phân ta làm thế nào ?
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
Ghi nhớ:
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 25,8 x 1,5
b. 16,25 x 6,7
c. 0,24 x 4,7
d. 7,826 x 4,5
a. 25,8
x
1,5
129 0
258
38,7 0
b. 16,25
x
6,7
11375
9750
108,875
c. 0,24
x
4,7
168
96
1,128
d. 7,826
x
4,5
39130
31304
35,2170
Bài 2:
a. Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a
2,36
4,2
3,05
2,7
2,36 x 4,2 = 9,912
4,2 x 2,36 = 9,912
3,05 x 2,7 = 8,235
2,7 x 3,05 = 8,235
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.
a x b = b x a
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
Bài 2:
b. Viết ngay kết quả tính:
4,34 x 3,6 = 15,624
9,04 x 16 = 144,64
3,6 x 4,34 =
16 x 9,04 =
15,624
144,64
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
Bài 3:
Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62 m và chiều rộng 8,4 m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.
Bài giải
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)
Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:
15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)
Đáp số: 48,04 m và 131,208 m2
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN HỘI A

Môn: Toán lớp 5
Bài:

Giáo viên: Nguyễn Văn Quốc Tuấn
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN MANG THÍT
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
TIẾT HỌC KẾT THÚC
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến