Menu

Nhiệt liệt chào mừng Thầy/Cô đến với Website Nguồn học liệu mở

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: KHANH PGD
Người gửi: Lê Hồng Khanh
Ngày gửi: 20h:54' 09-04-2012
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ VỚI LỚP 6/2
Bài 21
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Ngô đến nhà Lương
Nhà Ngô ( 222 - 280)
Nhà Tấn ( 265 - 420)
Nam Bắc triều ( 420 - 589)
Nhà Tống ( 420 - 479)
Nhà Tề ( 479 - 502)
Nhà Lương ( 502 - 557)
Nam triều
Về mặt hành chính, nhà Lương chia nước ta như thế nào?
Giao Châu (D?ng b?ng v trung du B?c B?)
Hoàng Châu (Qu?ng Ninh)
Ái Châu (Thanh Hĩa)
Đức Châu
Lợi Châu
Minh Châu
(Nghệ An-Hà Tĩnh)
Bài 21
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
Lược đồ nước ta thế kỷ VI
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
* Hnh chính :
Chia nước ta thành 6 châu.
* S?p d?t quan l?i cai tr?:
Bài 21
Đọc phần in nghiêng trong SGK, em có nhận xét gì về việc dùng người và sắp đặt quan lại cai trị của nhà Lương?
Nhà Lương chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giữ chức vụ quan trọng.
* Bi?n php bĩc l?t:
Chính sách bóc lột về kinh tế của nhà Lương đối với nhân dân ta ra sao?- Đặt ra hàng trăm thứ thuế.
- Tiêu Tư tàn bạo, mất lòng dân.
Bảng so sánh chính sách cai trị của nhà Lương với nhà Hán
- Chia nước ta thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
- Chia nước ta thành 6 châu: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Minh Châu, Lợi Châu, Hoàng Châu
- Nộp các loại thuế (nhiều nhất là sắt và muối)
- Cống nạp sản vật quý
- Đặt ra hàng trăm thứ thuế(nhiều loại vô lý)
- Cống nạp sản vật quý
Bắt dân ta theo phong tục người Hán
Đồng hóa.
- Thi hành chính sách phân biệt đối xử gay gắt
? Mức độ cai trị của nhà Lương tàn bạo hơn thời nhà Hán .
Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương? Điều đó làm cho cuộc sống của nhân dân ta như thế nào?
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
* Hnh chính :
Chia nước ta thành 6 châu
* S?p d?t quan l?i cai tr?:
Nhà Lương chủ trương chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giữ chức vụ quan trọng.
* Bi?n php bĩc l?t:
- Đặt ra hàng trăm thứ thuế
- Tiêu Tư tàn bạo mất lòng dân.
Cuộc sống của nhân dân vô cùng cực khổ.
2.Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập:
* Khởi nghĩa Lý Bí:
a/ Nguyên nhân:
Qua những phân tich, tìm hiểu trong phần 1, em hãy cho biết nguyên nhân cuộc khởi nghĩa?
Bài 21
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
2.Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập:
* Khởi nghĩa Lý Bí:
a/ Nguyên nhân:
- Do chính sch cai tr? tn b?o c?a nh Luong.
- L Bí nh?n du?c s? hu?ng ?ng m?nh m? c?a nhn dn v cc ho ki?t.
Khi Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, nhân dân khắp nơi phản ứng như thế nào?
Bài 21
Lược đồ nước ta thế kỷ VI
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
2.Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập:
* Khởi nghĩa Lý Bí:
a/ Nguyên nhân:
- Do chính sch cai tr? tn b?o c?a nh Luong.
- Lí Bí nh?n du?c s? hu?ng ?ng m?nh m? c?a nhn dn.
? Khởi nghĩa bùng nổ
b/ Diễn biến:
Bài 21
Lược đồ khởi nghĩa Lý Bí
Hào kiệt hưởng ứng
Quân ta tấn công
Quân Lương tấn công
Quân Lương tháo chạy
Giành chính quyền
Chú thích
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
2.Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập:
a/ Nguyên nhân:
b/ Diễn biến:
Thảo luận nhóm:
Nhóm 1: Vì sao nhân dân hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí? Kể tên một số hào kiệt tham gia.
Nhóm 2: Cuộc khởi nghĩa chia làm mấy giai đoạn ?
Nhóm 3: Quân Lương mấy lần sang đàn áp nghĩa quân Lý Bí ? Kết quả ra sao ?
Bài 21
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
2.Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập:
* Khởi nghĩa Lý Bí:
a/ Nguyên nhân:
b/ Diễn biến:
- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình, được nhân dân hưởng ứng.
- Trong vòng 3 tháng nghĩa quân làm chủ các quận, huyện, chiếm thành Long Biên.
- Tháng 4/542 và đầu năm 543 nhà Lương đem quân đàn áp, nghĩa quân chủ động tiến đánh, buộc chúng phải kéo quân về.
c/ Kết quả:
- Ta giành thắng lợi hoàn toàn.
* Nu?c V?n Xun thnh l?p:
- Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế).
- Đặt tên nước là Vạn Xuân.
Sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Lý Bí tiến hành những công việc gì?
Tại sao Lý Bí xưng là Hoàng Đế mà không phải là Vua ( Vương )?
Bài 21
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
2.Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập:
* Khởi nghĩa Lý Bí:
a/ Nguyên nhân:
b/ Diễn biến:
c/ Kết quả:
- Ta giành thắng lợi hoàn toàn.
- Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế).
- Đặt tên nước là Vạn Xuân.
- Dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch.
Đây là quốc hiệu thứ 3 của nhân dân ta, em có suy nghĩ gì về việc Lý Bí đặt tên nước là VẠN XUÂN?
Bài 21
Điện Vạn Thọ
Chùa Khai Quốc (hiện nay là chùa Trấn Quốc)
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
2.Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập:
* Khởi nghĩa Lý Bí:
a/ Nguyên nhân:
b/ Diễn biến:
c/ Kết quả:
- Ta giành thắng lợi hoàn toàn.
- Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế).
- Đặt tên nước là Vạn Xuân.
- Dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch.
Nêu sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính thời Lý Bí? ( Thành lập triều đình)
Bài 21
TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ NAM ĐẾ
So sánh với tổ chức bộ máy nhà nước thời Văn Lang - Au Lạc?
Còn là bộ máy nhà nước sơ khai, đơn giản, nhưng đây là tổ chức nhà nước độc lập, tự chủ của nhân dân ta và là nền móng cho chính quyền tự chủ sau này của dân tộc.
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542-602)
1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?
2.Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập:
a/ Nguyên nhân:
b/ Diễn biến:
c/ Kết quả:
- Ta giành thắng lợi hoàn toàn.
- Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế).
- Đặt tên nước là Vạn Xuân.
- Dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch.
-Thành lập triều đình với hai ban văn - võ.
Bài 21
Trò chơi: Theo dấu chân quân khởi nghĩa
Khi Lí Bí phất cờ khởi nghĩa, nhân dân ta phản ứng như thế nào?
Nhân dân khắp nơi đều hưởng ứng, trong đó có các hào kiệt.
Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ ở đâu? Vào thời gian nào?
Mùa xuân năm 542, ở Thái Bình
Lý Bí thành lập triều đình như thế nào?
Nước Vạn Xuân ra đời
Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Lý Bí?
Thành lập triều đình với hai ban văn - võ
Nghĩa quân Lý Bí 2 lần đánh quân đàn áp của nhà Lương với đặc điểm gì nổi bật?
Chủ động đón đánh
DẶN DÒ:
1/ Dựa vào SGK, tường thuật lại cuộc khởi nghĩa Lý Bí.
2/ Soạn bài mới: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) (tiếp theo) theo những cu hỏi sau:
+ Theo em thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân hay không? Tại sao?
+ Vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?
+ Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ GiỜ VỚI LỚP 6/2
 
Gửi ý kiến